top of page

Een Klachtenfunctionaris op Afroep, het abonnementen systeem van KlachtConsult

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren door onder andere klachtenreglement verplicht te stellen dat aan bepaalde eisen voldoet en de verplichting om zorg te dragen voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris, intern of extern. Dit zowel voor de individuele ZZP'er als de grote zorginstellingen. Hoewel de grotere zorginstellingen vaak al beschikken over een klachtenreglement en interne klachtenfunctionaris(sen) in dienst hebben, is dit allesbehalve vanzelfsprekend voor de kleinere organisaties en zelfstandigen.

Als alternatief voor een in-house oplossing biedt KlachtConsult een vernieuwend abonnement aan, waarbij de zorgverlener een beroep kan doen op een klachtenfunctionaris op afroep en kan beschikken over een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de wet. Tevens kan de zorgverlener gebruik maken van de deskundigheid van KlachtConsult, afhankelijk van het abonnement.

Geheel in lijn met de Wkkgz, die definitief van kracht gaat per 1 januari 2017, biedt KlachtConsult toegang tot een klachtenregeling waarin de kwaliteitsdoelstellingen van de wet zijn meegenomen en daarnaast goed opgeleide klachtenfunctionarissen die kennis hebben van het afhandelen van klachten in de breedste zin van het woord.

Om de potentiële impact van een (externe) klachtenfunctionaris te maximaliseren zet KlachtConsult ook in op het leerproces dat het ontvangen en behandelen van klachten met zich kan meebrengen. Minder klachten is niet zozeer het doel van een goede zorgverlening, maar dat is eerder een gevolg van een juist beleid. Dit juiste beleid is essentieel voor de ervaring van, niet alleen uw medewerkers, maar ook van uw cliënten, en vormt de basis van een goede zorgverlening. Daarom biedt KlachtConsult aan al haar abonnementhouders één of meerdere gratis consulten aan als een centraal en essentieel onderdeel van een effectief klachtenmanagement.

Aan de hand van deze consulten en feedback sessies bouwt KlachtConsult een langdurige relatie met u op, zodat wij altijd klaar staan en u bijstaan waar en wanneer dat nodig is. Zo kunt u uw cliënten niet alleen een klachten management bieden conform de nieuwe wet, maar een dienstverlening die de wet overstijgt.

Een goede klachtenbehandeling is en wordt dan tevens een kwaliteitsinstrument waar mee u kunt scoren.

​KlachtConsult biedt vier soorten van abonnementen aan, afhankelijk van de maat van uw organisatie of instelling. In elk abonnement zit het basispakket inbegrepen:

  • Een klachtenreglement dat is aangepast aan de Wkkgz;

  • Het eenvoudig inhuren van een klachtenfunctionaris van KlachtConsult, die bekend is met uw zorgaanbod;

  • Een gratis consult over uw klachtenbeleid.

1. Voor ZZP'ers

Abonnement: €65,- (ex BTW) per jaar

Klachtenfunctionaris: €65,- (ex BTW) per uur en reiskosten

Omdat de Wkkgz relatief zwaarder weegt op de individuele ZZP'er, houdt KlachtConsult dit jaarbedrag erg laag. Bovendien staat KlachtConsult in voor een zodanige klachtenbehandeling, dat de kwaliteit van zorg in uw praktijk verhoogt. U kunt op eenvoudige wijze in contact komen met één van onze professionele klachtbehandelaars voor klachtbehandeling en advies: nabespreking van behandelde klachten tot mogelijke strategieën en beleid in de toekomst. Een eerste telefonisch consult worden bieden we gratis aan.

2. Voor Organisaties met Minder dan 10 Werknemers

Abonnement: €395,- (ex BTW) per jaar

Klachtenfunctionaris: €75,- (ex BTW) per uur en reiskosten

Kleine zorg instellingen en organisaties kunnen, behalve het basispakket, ook rekenen op een gratis consult van één van de klachtenfunctionarissen van KlachtConsult. Zulke jaarlijkse (en indien gewenst meer jaarlijkse) sessies hebben als doel een overzicht te geven van behandelde klachten, om zo tot inzichten te komen die de dienstverlening verbeteren. Wij staan u bij in het formuleren van een effectief beleid en een toekomststrategie die gegrond is op uw eigen ervaringen en onze expertise. Zo kunt u leren van klachten, de kwaliteit van de zorg verhogen, risico verminderen en het aantal terugkerende klachten verminderen.

3. Voor Organisaties met 10 t/m 50 Werknemers

Abonnement: €1325,- (ex BTW) per jaar

Klachtenfunctionaris: €85,- (ex BTW) per uur en reiskosten

Dit abonnement biedt dezelfde dienstverlening als het abonnement voor organisaties met minder dan 10 werknemers: (Uw huidige) klachtenreglement aangepast aan de Wkkgz, inhuur van een externe klachtenfunctionaris en een gratis jaarlijks consult.

Dit consult gaat dieper in op de mogelijkheden om op voortdurende wijze uw klachtenbeleid te verbeteren. Daarnaast biedt KlachtConsult tegen gereduceerd tarief spiegelgesprekken aan. Spiegelgesprekken hebben als doel ervaringen in kaart te brengen, van zowel klanten, als werknemers en leidinggevenden. Door middel van spiegelgesprekken stelt KlachtConsult dus een overzicht op van hoe uw organisatie beleefd wordt, waar eventuele pijnpunten en kansen zich bevinden.

4. Voor Organisaties met Meer dan 50 Werknemers

Abonnement: in overleg

Grote zorg instellingen kunnen uiteraard beschikken over de klachtenfunctionarissen van KlachtConsult, die dankzij een kwalitatieve opleiding en ruime ervaring complexe klachten kunnen bemiddelen. Aan uw eigen klachtenfunctionarissen biedt KlachtConsult continue intervisie en supervisie aan. Ook bevat die abonnementen gratis jaarlijkse consulten en spiegelgesprekken aan gereduceerd tarief. Daar bovenop staat KlachtConsult u bij in het opzetten van een kwalitatief “integraal” klachtbeleid.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page