top of page

Abonnementen

 

Wat behelsd een abonnement?

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft als doel de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren door onder andere een klachtenreglement verplicht te stellen dat aan bepaalde eisen voldoet en de verplichting om zorg te dragen voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris, intern of extern. Zowel voor de solisten als de kleine praktijken, als de grote zorginstellingen. Hoewel de grotere zorginstellingen vaak al beschikken over een goede klachtenregeling  en klachtenfunctionaris(sen) in dienst hebben, is dit allesbehalve vanzelfsprekend voor de kleinere organisaties en solistisch werkende zorgverleners. 

 

Als alternatief voor een in-house oplossing biedt Klachtconsult een vernieuwend abonnement aan voor het inhuren van een klachtenfunctionaris op afroep:

 

Als zich een klacht voordoet kan de zorgverlener een beroep doen op een klachtenfunctionaris op afroep uit de regio, die voldoet aan het VKIG Beroepsprofiel;

Bij een dreigende klacht biedt het abonnement de mogelijkheid om een telefonisch consult te krijgen bij  de klachtenfunctionaris over hoe het beste te handelen;

Desgewenst adviseert en/of  levert Klachtconsult  een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz.

 

Over de wijze en de vorm van publicatie van de klachtenregeling kan Klachtconsult  eveneens adviseren en voorstellen doen. Zulks met in achtneming van de eisen/wensen die de Gezondheid Inspectie daarover heeft.

Daarnaast kan Klachtconsult u een patiënten/informatiefolder offreren die op uw maat is gesneden en die u ook kunt neerleggen in uw praktijk.

 

Aan de hand van de klachtbehandelingen en de consulten bouwt Klachtconsult een langdurige relatie met u op. Zo kunt u uw cliënten/patiënten niet alleen een klachten management bieden conform de nieuwe wet, maar een dienstverlening die de wet overstijgt.  

Een goede klachtenbehandeling is en wordt dan tevens een kwaliteitsinstrument waar mee u kunt scoren.

 

Hoe werkt het?

Een klacht wordt door U zelf of door uw cliënt/patiënt doorgegeven aan Klachtconsult.

Klachtconsult wijst terstond een klachtenfunctionaris aan bij u in de regio.

Deze neemt binnen twee dagen telefonisch contact op met de klager en met u en vraagt toelichting over de klacht en wat de klager wil bereiken met de klacht.

De klachtenfunctionaris onderzoekt of de klacht telefonisch afgehandeld kan worden of dat een klachtgesprek nodig is.

In het klachtgesprek tracht de klachtenfunctionaris ​een bemiddeling tot stand te brengen met respect voor het verhaal van beide partijen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en geeft geen oordeel.

Aan het einde van de behandeling maakt de klachtenfunctionaris een zogenaamd “afsluitbericht” en licht de partijen in over het eventueel vervolgtraject.

  

Wat zijn de kosten?

De jaarlijkse bijdrage voor een arts/specialist, GGZ behandelaar en paramedici is

€65,-- ex BTW per persoon.

Het uurtarief van de klachtenfunctionaris is €80,- ex BTW en reiskosten ad €0,28 p/km

Kosten van het gedrukte folder materiaal conform offerte.

 

De kosten voor integrale zorgverleners die vallen onder de Wkkgz en hun (beroeps)verenigingen:

op aanvraag en in overleg.

Bekijk hier de uitgeschreven Wet kwaliteit,

klachten en geschillen zorg. 

bottom of page