top of page

Onze Missie

Het is onze overtuiging dat het goed managen van klachten een belangrijke bouwsteen kan zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van geleverde diensten en producten van alle soorten organisaties. In 2015 riepen wij het Bureau Compliment & Klacht in het leven met als doel het begeleiden van organisaties bij de ontwikkeling en verbetering van een klachtenmanagement systeem. Gezien de achtergrond van de oprichters en hun belangstelling richten zij zich in 2016 met name op de zorgsector. Wat zo begon als een bescheiden samenwerking in Zuid Nederland, is sindsdien uitgegroeid tot Klachtconsult, een organisatie die zorginstellingen in heel Nederland ontzorgt met betrekking tot klachten.  

 

Klachtconsult staat zorginstellingen bij in elke stap van het klachtenmanagement: van ontvangst, behandeling en afhandeling, tot analyse en evaluatie van een klacht. Hierbij heeft Klachtconsult oog voor de cultuur en organisatiestructuur van de betreffende zorginstelling. Daarnaast begeleidt Klachtconsult zorginstellingen die klachtenanalyse als besturingsinformatie willen inzetten. Om dit te bereiken biedt Klachtconsult een waaier aan diensten aan, variërend van eenmalige consultancy tot het opleiden en het aanleveren van ervaren klachtenfunctionarissen op afroep.  

 

Bij Klachtconsult staan onafhhankelijkheid, betrouwbaarheid en expertise centraal. 

De Oprichters

    Sylvia Nollen

 

Sylvia (gezondheidswetenschapper en psycholoog) heeft brede werkervaring op het gebied van klachtenmanagement en conflict bemiddeling. Zowel in haar eigen mediationpraktijk als in haar rol van klachtbehandelaar voor de Mediators Federatie Nederland (MfN) heeft zij ervaren dat het managen van klachten en complimenten leidt tot kwaliteitsverbetering in een organisatie.  

KlachtConsult | Caroline Emmen

    Ernest Kneepkens

 

Ernest (jurist) heeft vanuit de praktijk veelvuldig te maken gekregen met zowel klagers als beklaagden in conflict situaties en gelooft sterk in de kracht van een goed behandelde klacht. Hierbij is zorgvuldig en alert handelen en reageren essentieel. Goed luisteren naar de ander is het begin.

 

Ernest is behalve arbiter ook MfN-register mediator en heeft ruim 25 jaar ervaring als advocaat achter de rug. Onder andere in de gezondheid sector.

KlachtConsult | Ernest Kneepkens
bottom of page