top of page

Advies en Onderzoek

Mogelijkheden

Naast terugkerende diensten biedt Klachtconsult verschillende mogelijkheden om organisaties op projectbasis bij te staan op het gebied van klachtenmanagement. De mogelijkheden en precieze insteek zijn hierbij altijd maatwerk en zullen we samen met u opstellen.  

 

Onze insteek is vrijwel altijd direct gericht op het verhogen van kwaliteit; dit kan een verhoging van de kwaliteit van de zorg zijn, maar bijvoorbeeld ook een verhoging van de arbeidservaring op de werkvloer. Aan de hand van (uw huidige) klachtenmanagement zijn de meeste van onze projecten erop gericht op het in kaart brengen van 'de huidige stand van zaken' en de mogelijkheden waarop nog niet wordt ingespeeld? 

 

Gezien de aard en schaal van de projecten bestaat onze doelgroep voor dergelijke projecten doorgaans uit middelgrote tot grote organisaties.

 

 

Enkele voorbeelden van projecten:

 

 

Opzetten Integraal Klachtenmanagement

Naar mate de schaal van een organisatie toeneemt wordt het belangrijker dat verschillende afdelingen, departementen of units op elkaar zijn ingespeeld op het gebied van klachtenmanagement. De mate waarin de samenwerking en coördinatie binnen een organisatie bestaan bepalen in belangrijke mate de mogelijkheden tot het daadwerkelijk verbeteren van kwaliteit van binnenuit. Bij het opzetten van integraal klachtenmanagement is ons doel om u te helpen een goed uitgeruste en volledig autonome structuur op te zetten binnen uw organisatie waarmee u in staat bent om klachten en complimenten van A tot Z te begeleiden; van de ontvangst van een klacht en het houden van klachtengesprekken tot het in kaart brengen en blootleggen van structurele pijnpunten, het aanpassen van beleid op basis van deze bevindingen en het terugkoppelen van gemaakte veranderingen. 

 

Wat is er nodig binnen uw organisatie om zélf een klacht om te buigen in beleid? Zélf te zorgen voor een optimale retentie van klanten en werknemers aan de hand van ontvangen feedback en zélf onnodige negatieve publiciteit te voorkomen? Centraal hierbij staat het proberen in te leven in iemand die bepaalde processen in uw organisatie  doorloopt (client, patiënt enerzijds en medewerker, leidinggevende anderzijds) en het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe deze persoon uw klachtenbeleid ervaart. 

 

 

Nulmeting

Bij een nulmeting kijken we naar de huidige stand van zaken; doen we het zo goed als  we denken? We brengen hierbij de structuren in kaart in kaart waarbij we zoeken naar een ijkpunt van waaruit verder kan worden gewerkt. Naast het opstellen van een nullijn kunnen we een advies geven met betrekking tot punten waar het eventueel beter kan en hoe er aan bestaande regelgeving voldaan kan worden.

In het ideale geval stemmen we een nulmeting af op het opzetten van een integrale klachtenmanagement structuur. Dit betekent dat de hele organisatie bij het omzetten van klachten naar beleid betrokken wordt. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, en in goed onderling overleg, wordt een tijdspanne vastgesteld. De organisatie wordt van hoog tot laag bij het onderzoek betrokken. Zowel bestuur, management, als medewerkers. Er wordt met iedereen gepraat. Dwarsdoorsnede van organisatie. 

 

Prijzen

Omdat elk project op maat wordt opgesteld samen met de organisatie waar we het project voor uitvoeren zullen prijzen verschillen. Prijs in overleg. Offerte en prijs indicatie op aanvraag. 

 

Neem vrijblijvend contact op om te zien op welke punten wij uw organisatie van dienst zouden kunnen zijn.

"De nul-meting van ons klachtenbeleid door hKlachtConsult heeft voor het Maastricht UMC+ duidelijk het beleid en de wijze waarop ons ziekenhuis omgaat met klachten in kaart gebracht. Deze meting heeft ons inzicht gegeven en ook suggesties aangereikt voor nog verdere professionalisering van ons (integraal) klachtenbeleid"     

 

- directeur-bestuurder dr. J.F.B.M. Fiolet,

RVE Patiënt & Zorg

bottom of page