top of page

Omgaan met Emoties

Klachtenbemiddeling kan, zowel in de zorgsector als in andere sectoren, heftige emoties uitlokken bij de betrokken partijen. Het is enerzijds van uiterst belang dat een klachtbehandelaar de ware reden waarom iemand een klacht indient doorgrondt, informatie die vaak verborgen gaat achter emoties. Anderzijds kunnen felle reacties een goed gesprek in de weg staan, en het is aan de bemiddelaar om op een evenwichtige manier door die emoties heen te werken. 

 

In deze workshop wordt gewezen op de verschillen tussen het therapeutisch en het professioneel omgaan met emoties, en wordt er ingegaan op het belang van een professionele aanpak van de klachtenbehandelaar. De deelnemers krijgen de mogelijkheid eigen casuïstiek te bespreken en ze oefenen praktijk situaties met rollenspellen. Zo wordt er de tijd genomen om een evenwicht te vinden tussen het negeren van emoties of er juist te diep op in te gaan. 

 

Voor Wie

De workshop 'Omgaan met Emoties' is specifiek bedoeld voor klachtbehandelaars en klachtenfunctionarissen. 

 

Door Wie

Deze workshop wordt gegeven door ervaren trainers van Klachtconsult met een eigen mediation praktijk die zowel sociaal als juridisch zijn opgeleid.

 

Eindtermen

De deelnemer leert op professionele, niet-therapeutische manier met emoties van klagende en beklaagden om te gaan. 

 

Duur 

2 Dagdelen.

 

Prijs

Euro 500,- excl. BTW. 

bottom of page