top of page

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Voor Wie

"De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2016 ingegaan.

 

Dit klinkt eenvoudig, maar heeft in de praktijk vaak behoorlijk wat voeten in de aarde. Wat betekent deze nieuwe wet voor u? Voor uw organisatie? Wat is de stand van zaken van uw huidige klacht- en feedback afwikkeling; voldoet u al aan de nieuw gestelde richtlijnen of zijn er nog stappen die binnen uw organisatie kunnen (of moeten) worden gemaakt? Wanneer u zich met bovenstaande vragen bezighoudt behoort u tot de doelgroep.

 

Door Wie

Deze voorlichtingssessie wordt voorbereid en voorgezeten door één van de oprichters van Klachtconsult.

Caroline, Ernest en Sylvia zijn alledrie zowel sociaal als juridisch geschoold en volgen de wetgeving en best practices in verband met klachtenregeling in de zorgsector op de voet. 

Er is ruimte voor een gastdocent.

 

Eindtermen

Bedoeling van deze sessie is u te informeren en adviseren over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, zodat uw zorginstelling tijdig, maar op eigen maat, kan voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten. 

 

Duur 

1 Dagdeel.

 

Prijs

Euro 400,- per voorlichtingssessie.

 

Elke zorgaanbieder is vanaf 1 januari 2017 verplicht over een eigen klachtenregeling en klachtenfunctionaris te beschikken, en heeft het jaar 2016 als overgangsperiode om zich aan deze regelgeving aan te passen. KlachtConsult biedt uw zorginstelling een voorlichtingssessie op maat aan, om tijdig aan de nieuwe verplichtingen te voldoen en hier bovendien een constructief klachtenbeleid rond uit te bouwen. 

 

Op basis van de minimale vereisten van de nieuwe Wkkgz, gaat KlachtConsult samen met u de verschillende mogelijkheden na voor uw instelling. Bovendien wordt gekeken naar het kostenplaatje van de verschillende mogelijkheden, om zo tot een juiste keuze en oplossing op maat van uw zorginstelling te komen. 

 

Deze voorlichtingssessie is volledig vrijblijvend. Mocht het voor u wenselijk zijn, dan kunt u besluiten een beroep te doen op ons om een nieuwe klachtenregeling in uw instelling uit te werken. Zo biedt KlachtConsult verder advies en begeleiding, en waar nodig ondersteuning voor een integraal klachtenmanagement en een klachtenfunctionaris op afroep service. 

Bekijk hier de uitgeschreven Wet kwaliteit,

klachten en geschillen zorg. 

bottom of page