top of page

Klachtgesprekken

Voor Wie

Bij een klacht - zeker wanneer deze pas laat tot uiting komt - wordt vaak gedacht aan een opeenhoping van negativiteit en frustratie binnen een afdeling, tussen collega's of binnen een gehele organisatie. In de meeste gevallen is het echter niet zozeer de klacht zelf, maar vooral de manier waarop wordt omgegaan met een klacht die de daadwerkelijke impact van compliment of klacht bepaald. Wanneer er feedback wordt gegeven binnen uw organisatie is dat - ongeacht of deze feedback positief of negatief is - een mogelijkheid. Deze training focust op de mogelijkheden en manieren om in te springen op complimenten en klachten en is gericht op deelnemers uit verschillende management- of bestuurslagen waarbij de exacte invulling van de training steeds wordt toegespitst op de doelgroep. 

 

Door Wie

Deze training wordt gegeven door Sylvia Nollen. Als mediator en klachtbemiddelaar heeft Sylvia een uitgebreide ervaring in het uitvoeren en voorbereiden van klachtgesprekken. Met voorbeelden uit haar praktijk op allerlei niveaus en in allerlei situaties - van klachtgesprekken op niveau van de individuele patiënt en zorgverlener tot en met bestuursniveau - is Sylvia in staat de training optimaal toe te spitsen op de ervaring van de deelnemers.

 

Eindtermen

Na deze training bent u in staat om de volledige cyclus te beheren van het ontvangen van een klacht, tot het nemen van vervolgstappen waaronder het eventueel veranderen van uw beleid. 

 

Duur 

Deze training wordt toegespitst op de siuatie van uw bedrijf of organisatie en de ervaring van de participanten. Duurtijd van de training verschilt naar gelang de gekozen focus van één of meerdere dagdelen tot meerdere dagen. Neem vrijblijvend contact op om te bespreken hoe deze training kan worden afgestemd op uw noden en wensen.

 

Prijs

Euro 250,- per dagdeel excl.BTW. 

bottom of page