top of page
KlachtConsult | Ernest Kneepkens

Ernest Kneepkens

Ernest (jurist) is mede oprichter van Klachtconsult en heeft vanuit zijn advocaten praktijk en later als mediator veelvuldig te maken gekregen met zowel klagers als beklaagden in de zorg en gelooft sterk in de kracht van een goede en onpartijdige bemiddeling.

Met de opkomst van een nieuw klachtenstelsel in de zorg (Wkkgz) heeft Ernest zich verdiept in de bestaande klachtenreglementen en reeds voor diverse zorgaanbieders een aan de nieuwe wet aangepast reglement gemaakt.

Deze klachtenreglementen gaan uit van de kwaliteitsverbetering van de zorg die de Wkkgz beoogt. 

In zijn hoedanigheid als klachtenfunctionaris houdt Ernest de structuur die de reglementen bieden aan de bemiddeling goed in het oog.

Een goede behandeling van een klacht dient zowel de (gerechtvaardigde) belangen van de klager, als ook die van de beklaagde zorgverlener.

bottom of page