top of page

Via Compliment en Klacht

naar Kwaliteit

Klachtconsult verzorgt begeleiding bij het opzetten en verbeteren van een (integraal) klachtenmanagement systeem. Een systeem waarmee op transparante en efficiënte wijze klachten - en ook complimenten - in zorg-organisaties en zorginstellingen kunnen worden geregistreerd, behandeld en geanalyseerd. Daarnaast gaat Klachtconsult een stap verder door zorgaanbieders te helpen hoe de uitkomsten van de klachtenanalyse kunnen worden ingezet als besturingsinformatie.

 

Soms leidt een onvolkomenheid in de zorg niet tot een klacht maar tot een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij een (vermoeden) van een calamiteit. Na een melding kan de IGJ eisen dat de zorgaanbieder de calamiteit onderzoekt, een rapportage maakt en verbetermaatregelen invoert. Klachtconsult biedt ook begeleiding bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoeken, bij het schrijven van rapportages en het formuleren van verbetermaatregelen.

Het doel is: Faciliteren en leren van klachten en/of calamiteiten.  

Daarmee wordt de kwaliteit van zorg beter.

Voor
Zorgaanbieders
​Klachtconsult biedt begeleiding bij het opzetten en verbeteren van een (integraal) klachtenmanagement systeem. Een systeem waarmee op transparante en efficiënte wijze klachten - en ook complimenten - in zorg-organisaties en zorginstellingen kunnen worden geregistreerd, behandeld en geanalyseerd.
Klachtconsult biedt uiteenlopende diensten aan: verschillende abonnementen, een externe klachtenfunctionaris op afroep, bijscholing van klachtenfunctionarissen en advies en voorlichting over klachtenbeleid voor alle zorgverleners en -instellingen.
 
          > Diverse abonnementen
          > Klachtenfunctionaris op afroep
         > Opleiding klachtenfunctionaris
         > Advies en onderzoek
          > Voorlichtingssessies
          
Voor 
Klachtenfunctionarissen
​Zowel voor beginnende als voor ervaren klachtenfunctionarissen organiseert Klachtconsult regelmatig opleidingen, bijscholingen en workshops.
 
"Van een klachtenfunctionaris wordt steeds meer verwacht. Niet alleen het 'in ontvangst nemen en behandelen' van de klacht. Ook het benaderen van de 'aangeklaagde' en het stimuleren van het behalen van maximaal rendement uit de klacht voor kwaliteitsverbeteringen van de organisatie, doen een beroep op dezelfde functionaris." 
Caroline Emmen en Sylvia Nollen. 2015. "Klachtenfunctionaris, een vak apart." Tijdschrift voor klachtrecht.
 
Voor zowel de mediator met ambitie in de klachtenbehandeling, als de (beginnende) klachtbehandelaar die zijn of haar vaardigheden en kennis wil vergroten, biedt Klachtconsult verschillende opleidingen.
 
          > Opleidingen en bijscholing
          > Workshops
bottom of page